Jäsenet

Turun yliopiston matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden opiskelijoiden yhdistys Delta ry
Turun yliopisto
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
20014 Turun yliopisto
delta[at]utu.fi

Epsilon ry
Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus
Yliopistokatu 7
PL 111
80101 Joensuu
epsilon[at]cs.joensuu.fi

Fyysikkokilta ry
Aalto-yliopisto
AYY / Fyysikkokilta
PL 69
02151 Espoo
fk[at]fyysikkokilta.fi

Teknis-luonnontieteellinen kilta Hiukkanen
Tampereen teknillinen yliopisto
Korkeakoulunkatu 3
33720 Tampere
hallitus[at]hiukkanen.fi

Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen ympäristöalan ja fysiikan opiskelijayhdistys Hyeena ry
Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus
Melania, huone 268
Sovelletun fysiikan laitos
70211 Kuopio
hyeenahallitus[at]lists.uef.fi

Resonanssi ry
Helsingin yliopisto
Opiskelijahuone
PL 64 (Gustaf Hällströmin katu 2 A)
00014 Helsingin yliopisto
reson-ry[at]helsinki.fi

Sigma-kilta ry
Oulun yliopisto
Linnanmaa J2
90570 OULU
hallitus[at]sigma-kilta.net

Ynnä ry
Jyväskylän yliopisto
Mattilanniemi/MaD 241
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto
ynna-hallitus[ət]lists.jyu.fi

Yhteistyöjärjestöt

Fysikerföreningen Quantum vid Åbo Akademi r.f. 
Åbo Akademi
Åbo Akademi / Gadolinia / Fysik
Porthansgatan 1-3
20500 Åbo
squantum[at]abo.fi